TERENY / Cennik

Pliki do pobrania:

CENNIK TOYOTA PARK

CENNIK
Toyota Park

USŁUGACZAS WYNAJMUCENA BUTTO
HALA I BOISKA**
Udostępnienie hali na cele sportowe, niekomercyjne (lipiec-sierpień)60 min100,00 zł
Udostępnienie hali na cele sportowe, niekomercyjne (wrzesień-czerwiec)60 min150,00 zł
Udostępnienie 1/2 hali na cele sportowe, niekomercyjne (lipiec-sierpień)60 min50,00 zł
Udostępnienie 1/2 hali na cele sportowe, niekomercyjne (wrzesień-czerwiec)60 min80,00 zł
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze i inne imprezy komercyjne60 min500,00 zł
Wynajem hali na imprezy targowe, wystawiennicze i inne imprezy komercyjne1 doba5 000,00 zł
Wynajem hali na cele sportowe1 doba4 000,00 zł
Wynajem hali na cele pozasportowe, niekomercyjne1 doba2 500,00 zł
Udostępnienie hali na cele sportowe - dzieci i młodzież szkolna (poniedziałek-piątek/6:00-16:00)60 min15,00 zł
Udostępnienie hali na cele sportowe - seniorskie zespoły z Opola (dyscypliny halowe objęte wieloletnią dotacją finansowania sportu przez Miasto Opole)60 min1,08 zł
Udostępnienie hali na cele sportowe - seniorskie zespoły z Opola reprezentujące miasto w rozgrywkach trzech najwyższych lig centralnych (dyscypliny wspierane finansowo przez Miasto Opole)***60 min54,00 zł
Udostępnienie hali na mecz - seniorskie zespoły z Opola reprezentujące miasto w rozgrywkach trzech najwyższych lig centralnych (dyscypliny wspierane finansowo przez Miasto Opole)***240 min350,00 zł
Wynajem boiska z nawierzchnią trawiastą60 min60,00 zł
Wynajem boiska z nawierzchnią trawiastą1 doba600,00 zł
Wynajem boiska wielofunkcyjnego dla grup zorganizowanych60 min30,00 zł
Wynajem boiska wielofunkcyjnego1 doba600,00 zł
Rolkowisko1 wejście5,00 zł
Bilet specjalny weterana**-Zgodnie z przyznaną ulgą.
SALKI I SAUNA
Udostepnienie salki wielofunkcyjnej na zajęcia sportowe (do 60 os.)60 min200,00 zł
Udostępnienie 1/2 salki wielofunkcyjnej na zajęcia sportowe (do 30 os.)60 min100,00 zł
Wynajem salki wielofunkcyjnej w celach konferencyjnych (do 60 os.)60 min150,00 zł
Wynajem 1/2 salki wielofunkcyjnej w celach konferencyjnych (do 30 os.)60 min100,00 zł
Udostępnienie salki tarasowej 60 min160,00 zł
Udostępnienie salki tarasowej 1 doba800,00 zł
Wynajem salki tarasowej60 min160,00 zł
Wynajem salki tarasowej1 doba800,00 zł
Salka Cardio - bilet normalny1 wejście 15,00 zł
Salka Cardio - bilet ulgowy*1 wejście12,00 zł
Salka Cardio - karnet normalny30 dni80,00 zł
Salka Cardio - karnet ulgowy**30 dni50,00 zł
Udostępnienie salki judo60 min100,00 zł
Sauna - wejście grupowe60 min60,00 zł
Badminton – 1 kort60 min30,00 zł
Indywidualne zajęcia ruchowe organizowane przez MOSIR60 min15,00 zł
Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczykaszt.20,00 zł
WYNAJEM SPRZĘTU
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją (wraz z projektorem) 7x5m-680,00 zł
Wynajem mobilnego ekranu projekcyjnego z obustronną projekcją (wraz z projektorem) 3x2m-246,00 zł
Wynajem mobilnego monitora projekcyjnego LED 49' (szt.)-190,00 zł
Wynajem barierki wygrodzeniowej wew./zew. (mb) - podczas eventu60 min8,00 zł
Wynajem słupka wygrodzeniowego z taśmą (szt.) – podczas eventu60 min10,00 zł
Wynajem obiektu na sesję zdjęciową60 min123,00 zł
Wynajem nagłośnienia mobilnego bez obsługi - podczas eventu60 min123,00 zł
LODOWISKO
Jednorazowe wejście - bilet normalny1 wejście6,00 zł
Jednorazowe wejście - bilet ulgowy*1 wejście4,00 zł
Jednorazowe wejście - bilet dla posiadacza Karty Opolskiej Rodziny1 wejście1,00 zł
Jednorazowe wejście - bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny1 wejście3,00 zł
Jednorazowe wejście - bilet dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem1 wejście3,00 zł
Wynajem tafli lodowiska w celach komercyjnych60 min150,00 zł
Wypożyczenie łyżew1 para4,00 zł
Opłata karna za zgubione lub zniszczone łyżwy1 szt.100,00 zł
Ostrzenie łyżew1 para5,00 PLN
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Wejście jednorazowe - bilet normalny1 wejście22,00 zł
Wejście jednorazowe - bilet ulgowy*1 wejście18,00 zł
Szkolenie auto-asekuracja1 wejście5,00 zł
Bilet rodzinny 2+11 wejście50,00 zł
Bilet rodzinny 2+2 lub 1+31 wejście60,00 zł
Wypożyczenie sprzętu - uprząż1 szt.2,00 zł
Wejście zorganizowane - sekcje klubów wspieranych przez miasto - bilet normalny1 wejście8,00 zł
Wejście zorganizowane - sekcje klubów wspieranych przez miasto - bilet ulgowy*1 wejście5,00 zł
Karnet NO LIMIT normalny30 dni130,00 zł
Karnet NO LIMIT ulgowy*30 dni110,00 zł
Karnet NO LIMIT dla osób poniżej 18 roku życia30 dni100,00 zł
Grupowy wynajem ścianki max. 20 os. (pon-pt 12.00-16.30, sb-nie 9.00-21.00)60 min300,00 zł
Karnet ścianka wspinaczkowa + sala CARDIO normalny30 dni180,00 zł
Karnet ścianka wspinaczkowa + sala CARDIO ulgowy*30 dni130,00 zł

 * Bilet ulgowy przysługuje osobom w wieku do 18 lat lub uczącym się do 26 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emeryci, renciści – za okazaniem legitymacji rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury.
 ** Bezpłatne wejście dla weteranów na halę sportową, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ust. poz. 1726). (Nie dotyczy wydarzeń zorganizowanych).
*** Dotyczy klubów objętych Uchwałą nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola ze zm.

Skip to content